HAR DU EN LÖSNING?

Våra entreprenörer skiljer sig från andra. Vår definition av en social entreprenör är en person som utvecklat en innovativ lösning på en akut samhällsutmaning. En lösning som är baserad på förståelse och empati för målgruppens situation och förutsättningar.

 

  • Verksamhetsbeskrivning

  • Finansiella rapporter

    Ladda upp Verksamhetsberättelse, Årsredovisning/Årsbokslut samt Budget för året.
  • Dra filer hit eller
    Accepterade filtyper: pdf, word.
  • Video

  • Presentera dig själv och din organisation i en kort video om cirka 2 minuter