HAR DU EN LÖSNING?

Våra entreprenörer skiljer sig från andra.
Vår definition av en social entreprenör är en person som utvecklat en innovativ lösning på en akut samhällsutmaning. En lösning som är baserad på förståelse och empati för målgruppens situation och förutsättningar.

 

Inkludera fokuserar på verksamheter som:

 • Är baserade och bedriver verksamhet i Sverige
 • Arbetar med socialpolitiska frågor
 • Verkar för att maximera social nytta
 • Varit verksamma minst 2-3 år
 • Är politiskt neutrala och etiskt ansvarsfulla
 • Inte delar ut vinst

Våra entreprenörer skiljer sig från andra. Vår definition av en social entreprenör är en person som utvecklat en innovativ lösning på en akut samhällsutmaning. En lösning som är baserad på förståelse och empati för målgruppens situation och förutsättningar.

 

 • Verksamhetsbeskrivning

 • Finansiella rapporter

  Ladda upp Verksamhetsberättelse, Årsredovisning/Årsbokslut samt Budget för året.
 • Dra filer hit eller
  Godkända filtyper: pdf, word, Max filstorlek: 50 MB.
  • Video

  • Presentera dig själv och din organisation i en kort video om cirka 2 minuter