HAR DU EN LÖSNING?

Våra entreprenörer skiljer sig från andra. Vår definition av en social entreprenör är en person som utvecklat en innovativ lösning på en akut samhällsutmaning. En lösning som är baserad på förståelse och empati för målgruppens situation och förutsättningar.

 

VÅRA KRITERIER

•  Expansionspotential
•  Målgruppsnära

  • Accepterade filtyper: pdf.