Inkludera föddes ur kärleken till Sverige.
Vi vill att alla som lever i Sverige ska vara deltagande i samhällslivet.
Därför bygger vi tillsammans med våra utvalda
entreprenörer starka, hållbara organisationer som inkluderar.
Vårt mål är att nya idéer ska bli nationella lösningar.

GRÄSROTSPERSPEKTIV

Inkludera väljer ut målgruppsnära entreprenörer med nya lösningar som utvecklats på gräsrotsnivå.

VI BYGGER STARKT

Tillsammans med våra utvalda entreprenörer bygger vi starka, hållbara organisationer som inkluderar. Kärnan i vår insats är att utveckla samarbeten med svenska kommuner och myndigheter.

ETT RIKARE SVERIGE

Nya idéer växer, verkar långsiktigt och blir till nationella lösningar.

VÅRT TEAM

VÅRA PARTNERS