AGGREGERADE RESULTAT

UTVECKLING I MÅLGRUPPEN

Vi vill att våra verksamheter ska ge individer motivation, kraft och verktyg att själva motverka ett utanförskap. Därför mäter vi attityd – och beteendeförändringar som sker hos målgruppen, och kan därmed följa målgruppens utveckling över tid. Läs mer om respektive verksamhets resultat under ”Våra entreprenörer”.

Effekter, Inkludera

AGGREGERADE RESULTAT

RÄCKVIDD

Vi följer upp antalet individer som aktivt deltar i och utvecklas av entreprenörernas arbete. Genom våra entreprenörer arbetar vi med barn som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt, ungdomar i segregerade områden, barn som har funktionsvariation, barn och unga som utsätts för eller riskerar att utsättas för sexuellt våld och personer som nyligen landat i vårt land och precis börjar kalla Sverige sitt hem.

Starka resultat skapas genom att arbeta djupgående och långsiktigt – i regel arbetar varje organisation med en och samma individ ur målgruppen under många år. Under 2023 arbetade våra organisationer sammanlagt med nästan 31 000 individer, och sedan starten 2013 är det totalt cirka 100 000 individer som tagit del av våra entreprenörers lösningar.

Läs mer om hur vi jobbar här »

AGGREGERADE RESULTAT

SPRIDNING

Vi vill att våra lösningar ska nå ut till individer i så många kommuner som möjligt. Genom att lösningarna påverkar och integreras i våra samhällssystem ändrar vi också hur Sverige ser på och angriper sociala utmaningar.

Sedan 2013 har vi ingått ca 1 000 avtal med 114 av Sveriges kommuner. Under 2023 hade våra entreprenörer avtal med 79 förvaltningar i kommuner och regioner.

Läs mer om hur vi jobbar här »

AGGREGERADE RESULTAT

FÖRSÄLJNING TILL OFFENTLIG SEKTOR

Inkludera tar de insatser entreprenörerna är så bra på, och skapar tjänster som säljs till kommuner och myndigheter. Det är nyckeln till att kunna verka långsiktigt och nå ut till allt fler i målgrupperna. Under 2023 sålde våra entreprenörer tjänster för nästan 37 MSEK. Sedan starten 2013 är den aggregerade siffran nu uppe i över 430 MSEK.

Läs mer om våra entreprenörer här »

AGGREGERADE RESULTAT

FINANSIERING

För att våra nya sociala lösningar ska nå dem som behöver stöd är det viktigt att många bidrar och samarbetar. Vi eftersträvar en diversifierad intäktsbas, där finansiering från såväl företag, stiftelser och privatpersoner som offentlig sektor ingår. Sett till total finansiering över åren har våra entreprenörer dragit in mer än 900 MSEK, vilket betyder att försäljning till offentlig sektor har stått för ca 50% av medlen över tid. För budgetåret 2023 hade de en total finansiering på 116 MSEK.