AGGREGERADE RESULTAT

UTVECKLING I MÅLGRUPPEN

Vi vill att våra verksamheter ska ge individer motivation, kraft och verktyg att själva motverka ett utanförskap. Därför mäter vi attityd – och beteendeförändringar som sker hos målgruppen, och kan därmed följa målgruppens utveckling över tid. Läs mer om respektive verksamhets resultat under ”Våra entreprenörer”.

Effekter, Inkludera

AGGREGERADE RESULTAT

RÄCKVIDD

Vi följer upp antalet individer som aktivt deltar i och utvecklas av entreprenörernas arbete. Genom våra entreprenörer arbetar vi med unga kriminella, barn som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt, ungdomar i segregerade områden, barn som har funktionsvariation, hemlösa vuxna, kvinnor som lever i hederskultur och personer som nyligen landat i vårt land och precis börjar kalla Sverige sitt hem.

Läs mer om hur vi jobbar här »

AGGREGERADE RESULTAT

SPRIDNING

Vi vill att våra lösningar ska nå ut till individer i så många kommuner och stadsdelar som möjligt. Genom att lösningarna påverkar och integreras i våra samhällssystem ändrar vi också hur Sverige ser på och angriper sociala utmaningar.

Läs mer om hur vi jobbar här »

AGGREGERADE RESULTAT

FÖRSÄLJNING TILL OFFENTLIG SEKTOR

Inkludera tar de insatser entreprenörerna är så bra på, och skapar tjänster som säljs till kommuner och myndigheter. Det är nyckeln till att kunna verka långsiktigt och nå ut till allt fler i målgrupperna.

Läs mer om våra entreprenörer här »

AGGREGERADE RESULTAT

FINANSIERING

För att våra nya sociala lösningar ska nå dem som behöver stöd är det viktigt att många bidrar och samarbetar. Vi eftersträvar en diversifierad intäktsbas, där finansiering från såväl företag, stiftelser och privatpersoner som offentlig sektor ingår.