Invitationsdepartementet

Invitationsdepartementet verkar för ett inkluderande Sverige där främlingar blir middagsgäster. Idén är att människor som kommer till Sverige och studerar svenska blir hembjudna på middag till [...]

TRIS

TRIS arbetar för att personer som riskerar eller lever i hedersrelaterat våld och förtryck ska få möjlighet att bli självständiga individer med förutsättningar att leva ett aktivt och självvalt [...]

Maskrosbarn

Barn och unga som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa behöver kontinuerligt och intensivt stöd för att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid. Hos [...]

IDROTT UTAN GRÄNSER

Idrott utan gränser (IUG) introducerar, i samarbete med lokala idrottsföreningar, fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. På så sätt får de barn och ungdomar att våga prova på olika [...]

PASSALEN

Passalen verkar för ett samhälle där unga, oavsett funktionsvariation, har förutsättningar att skapa ett aktivt och meningsfullt liv. Genom att skapa mötesplatser och aktiviteter ute i det öppna [...]

KOMPIS SVERIGE

Kompis Sverige är en kompisförmedling som matchar ihop nya och etablerade svenskar. Syftet är att skapa nya kompisrelationer i ett samhälle där det kan vara svårt att lära känna varandra på ett [...]

PROCESS KEDJAN

Genom Process Kedjan får unga kriminella (15–29 år) som sitter i arresten eller häktet en personlig coach, med egen erfarenhet av kriminalitet och missbruk. Process Kedjan arbetar för att dessa [...]

Stockholms Stadsmission

Inkludera samarbetar med Stockholms Stadsmissions offentligt finansierade sociala verksamhet, som arbetar för människor i utsatta livssituationer. Stadsmissionen driver akutboende, stödboende och [...]

”Tänk dig att vi har ett hus som vi bor i. Det står på några vingliga pelare, är himla charmigt men väldigt stökigt. Inkludera har hjälpt oss att bo här, de har inrett alla rummen, förstärkt pelarna och dessutom hjälpt oss att förstå hur vi ska betala hyran.”
Entreprenör