MKR I FÖRSÄLJNING
TILL OFFENTLIG SEKTOR
(2017)

UNIKA KOMMUNER
OCH STADSDELAR
(2017)

INDIVIDER I MÅLGRUPPERNA
(2017)

32 800

66

32

Läs mer »
Process Kedjan stöttar unga
kriminella både till en förbättrad
utslussning, samt till att bygga ett liv i
frihet och förhindra återfall.
ProcesskedjanProcesskedjan

MKR I FÖRSÄLJNING
TILL OFFENTLIG SEKTOR
(2017)

UNIKA KOMMUNER
OCH STADSDELAR
(2017)

INDIVIDER I MÅLGRUPPERNA
(2017)

32 800

66

32

Läs mer »
Genom ett målinriktat läxhjälpsprogram
får Läxhjälpen fler elever att nå
gymnasiebehörighet - en konkret lösning
på utanförskap, segregation och den
ojämlika skolan.

MKR I FÖRSÄLJNING
TILL OFFENTLIG SEKTOR
(2017)

UNIKA KOMMUNER
OCH STADSDELAR
(2017)

INDIVIDER I MÅLGRUPPERNA
(2017)

32 800

66

32

Läs mer »
Verkar för ett inkluderande Sverige
där främlingar blir middagssällskap.
Läs mer »
Får unga att se möjligheter genom
meningsfulla fritidsaktiviteter.
Läs mer »
Ger stöd för att kunna förändra liv
Läs mer »
Skapar ett aktivt och meningsfullt liv
för unga med funktionsvariation
Läs mer »
Skapar integration på individnivå
och suddar ut gränserna mellan
etablerade och nya svenskar.
Läs mer »
Arbetar för ett land fritt från hedersrelaterat
våld och förtryck
Läs mer »
Vill att alla barn ska ges förutsättningar
att växa upp till att bli välmående individer,
utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.
Läs mer »
Skapar positiva mötesplatser
och tillgängliggör verktyg för att
unga vuxna ska kunna påverka
sin framtid och nå framgång.
Läs mer »
Kämpar för barn och ungas
rättigheter och för att deras
röster ska höras

31 487

INDIVIDER I
MÅLGRUPPEN

77

UNIKA KOMMUNER
& STADSDELAR

40

MKR I FÖRSÄLJNING
TILL OFFENTLIG SEKTOR

”Tänk dig att vi har ett hus som vi bor i. Det står på några vingliga pelare, är himla charmigt men väldigt stökigt. Inkludera har hjälpt oss att bo här, de har inrett alla rummen, förstärkt pelarna och dessutom hjälpt oss att förstå hur vi ska betala hyran.”
Entreprenör

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga, och erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter. De som vänder sig till Barnrättsbyrån är ofta samhällets [...]

Changers Hub

Changers Hub skapar hubbar för unga i utsatta områden. Hubben är en positiv mötesplats där unga får tillgång till verktyg som gör att de kan påverka sina liv och förverkliga sig själva. Målet är [...]

Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett läxhjälpsprogram för högstadieelever som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Genom det kontinuerliga mötet med [...]

TRIS

TRIS arbetar för att personer som riskerar eller lever i hedersrelaterat våld och förtryck ska få möjlighet att bli självständiga individer med förutsättningar att leva ett aktivt och självvalt [...]

Maskrosbarn

Barn och unga som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa behöver kontinuerligt och intensivt stöd för att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid. Hos [...]

IDROTT UTAN GRÄNSER

Idrott utan gränser (IUG) introducerar, i samarbete med lokala idrottsföreningar, fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. På så sätt får de barn och ungdomar att våga prova på olika [...]

PASSALEN

Passalen verkar för ett samhälle där unga, oavsett funktionsvariation, har förutsättningar att skapa ett aktivt och meningsfullt liv. Genom att skapa mötesplatser och aktiviteter ute i det öppna [...]

KOMPIS SVERIGE

Kompis Sverige är en kompisförmedling som matchar ihop nya och etablerade svenskar. Syftet är att skapa nya kompisrelationer i ett samhälle där det kan vara svårt att lära känna varandra på ett [...]

PROCESS KEDJAN

Genom Process Kedjan får unga kriminella (15–29 år) som sitter i arresten eller häktet en personlig coach, med egen erfarenhet av kriminalitet och missbruk. Process Kedjan arbetar för att dessa [...]

Stockholms Stadsmission

Inkludera samarbetar med Stockholms Stadsmissions offentligt finansierade sociala verksamhet, som arbetar för människor i utsatta livssituationer. Stadsmissionen driver akutboende, stödboende och [...]

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga, och erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter. De som vänder sig till Barnrättsbyrån är ofta samhällets [...]

Changers Hub

Changers Hub skapar hubbar för unga i utsatta områden. Hubben är en positiv mötesplats där unga får tillgång till verktyg som gör att de kan påverka sina liv och förverkliga sig själva. Målet är [...]

Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett läxhjälpsprogram för högstadieelever som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Genom det kontinuerliga mötet med [...]

TRIS

TRIS arbetar för att personer som riskerar eller lever i hedersrelaterat våld och förtryck ska få möjlighet att bli självständiga individer med förutsättningar att leva ett aktivt och självvalt [...]

Maskrosbarn

Barn och unga som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa behöver kontinuerligt och intensivt stöd för att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid. Hos [...]

IDROTT UTAN GRÄNSER

Idrott utan gränser (IUG) introducerar, i samarbete med lokala idrottsföreningar, fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. På så sätt får de barn och ungdomar att våga prova på olika [...]

PASSALEN

Passalen verkar för ett samhälle där unga, oavsett funktionsvariation, har förutsättningar att skapa ett aktivt och meningsfullt liv. Genom att skapa mötesplatser och aktiviteter ute i det öppna [...]

KOMPIS SVERIGE

Kompis Sverige är en kompisförmedling som matchar ihop nya och etablerade svenskar. Syftet är att skapa nya kompisrelationer i ett samhälle där det kan vara svårt att lära känna varandra på ett [...]

PROCESS KEDJAN

Genom Process Kedjan får unga kriminella (15–29 år) som sitter i arresten eller häktet en personlig coach, med egen erfarenhet av kriminalitet och missbruk. Process Kedjan arbetar för att dessa [...]

Stockholms Stadsmission

Inkludera samarbetar med Stockholms Stadsmissions offentligt finansierade sociala verksamhet, som arbetar för människor i utsatta livssituationer. Stadsmissionen driver akutboende, stödboende och [...]

”Tänk dig att vi har ett hus som vi bor i. Det står på några vingliga pelare, är himla charmigt men väldigt stökigt. Inkludera har hjälpt oss att bo här, de har inrett alla rummen, förstärkt pelarna och dessutom hjälpt oss att förstå hur vi ska betala hyran.”
Entreprenör