MKR I FÖRSÄLJNING
TILL OFFENTLIG SEKTOR
(2017)

UNIKA KOMMUNER
OCH STADSDELAR
(2017)

INDIVIDER I MÅLGRUPPERNA
(2017)

32 800

66

32

Läs mer »
Genom ett målinriktat läxhjälpsprogram
får Läxhjälpen fler elever att nå
gymnasiebehörighet - en konkret lösning
på utanförskap, segregation och den
ojämlika skolan.

MKR I FÖRSÄLJNING
TILL OFFENTLIG SEKTOR
(2017)

UNIKA KOMMUNER
OCH STADSDELAR
(2017)

INDIVIDER I MÅLGRUPPERNA
(2017)

32 800

66

32

Läs mer »
Skapar lyckade och långsiktiga
anställningar tillsammans med
nyanlända och företag
Läs mer »
Får unga att se möjligheter genom
meningsfulla fritidsaktiviteter.
Läs mer »
Skapar ett aktivt och meningsfullt liv
för unga med funktionsvariation
Läs mer »
Skapar integration på individnivå
och suddar ut gränserna mellan
etablerade och nya svenskar.
Läs mer »
Hos Maskrosbarn får barn långsiktigt stöd,
gemenskap och möjlighet att
förändra sitt eget liv.
Läs mer »
Skapar positiva mötesplatser
och tillgängliggör verktyg för att
unga vuxna ska kunna påverka
sin framtid och nå framgång.

100 000

INDIVIDER I
MÅLGRUPPEN

114

UNIKA KOMMUNER
& STADSDELAR

432

MKR I FÖRSÄLJNING
TILL OFFENTLIG SEKTOR

”Tänk dig att vi har ett hus som vi bor i. Det står på några vingliga pelare, är himla charmigt men väldigt stökigt. Inkludera har hjälpt oss att bo här, de har inrett alla rummen, förstärkt pelarna och dessutom hjälpt oss att förstå hur vi ska betala hyran.”
Entreprenör

Jobbentrén

Jobbentrén skapar lyckade och långsiktiga anställningar tillsammans med utrikesfödda talanger och arbetsgivare. Målet är att arbetstagarna ska utvecklas på jobbet och integreras i samhället, samt [...]

Changers Hub

Changers Hub skapar hubbar för unga i utsatta områden. Hubben är en positiv mötesplats där unga får tillgång till inspiration, kunskap och nätverk för att bredda deras syn på vad som är möjligt [...]

Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett läxhjälpsprogram där det behövs som mest, för elever som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Genom det kontinuerliga [...]

Maskrosbarn

500 000 barn i Sverige har en förälder med ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Samhället ger inte barnen det stöd de behöver och har rätt till. Hos Maskrosbarn möts de [...]

Idrott utan gränser

Idrott utan gränser (IUG) introducerar, i samarbete med lokala idrottsföreningar, fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. På så sätt får de barn och ungdomar att våga prova på olika [...]

Passalen

Passalen möjliggör att barn och unga vuxna med funktionsvariation kan delta i samhällslivet. Med Passalens stöd kan målgruppen delta i kommunens ordinarie verksamheter, t ex på fritidsgården, i [...]

Kompis Sverige

Kompis Sverige skapar möten mellan nya och etablerade svenskar och ökar därmed deltagarnas kunskap och förståelse för varandra. Syftet är att skapa nya kompisrelationer i ett samhälle där det kan [...]

Jobbentrén

Jobbentrén skapar lyckade och långsiktiga anställningar tillsammans med utrikesfödda talanger och arbetsgivare. Målet är att arbetstagarna ska utvecklas på jobbet och integreras i samhället, samt [...]

Changers Hub

Changers Hub skapar hubbar för unga i utsatta områden. Hubben är en positiv mötesplats där unga får tillgång till inspiration, kunskap och nätverk för att bredda deras syn på vad som är möjligt [...]

Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett läxhjälpsprogram där det behövs som mest, för elever som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Genom det kontinuerliga [...]

Maskrosbarn

500 000 barn i Sverige har en förälder med ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Samhället ger inte barnen det stöd de behöver och har rätt till. Hos Maskrosbarn möts de [...]

Idrott utan gränser

Idrott utan gränser (IUG) introducerar, i samarbete med lokala idrottsföreningar, fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. På så sätt får de barn och ungdomar att våga prova på olika [...]

Passalen

Passalen möjliggör att barn och unga vuxna med funktionsvariation kan delta i samhällslivet. Med Passalens stöd kan målgruppen delta i kommunens ordinarie verksamheter, t ex på fritidsgården, i [...]

Kompis Sverige

Kompis Sverige skapar möten mellan nya och etablerade svenskar och ökar därmed deltagarnas kunskap och förståelse för varandra. Syftet är att skapa nya kompisrelationer i ett samhälle där det kan [...]

”Tänk dig att vi har ett hus som vi bor i. Det står på några vingliga pelare, är himla charmigt men väldigt stökigt. Inkludera har hjälpt oss att bo här, de har inrett alla rummen, förstärkt pelarna och dessutom hjälpt oss att förstå hur vi ska betala hyran.”
Entreprenör