VÄLKOMMEN TILL INKLUDERA

Inkludera föddes ur kärleken till Sverige. Vi vill att alla som lever i Sverige ska vara deltagande i samhällslivet. Därför jobbar vi för att starka sociala innovationer ska bli till nationella lösningar.

VÄLKOMMEN TILL INKLUDERA

Inkludera föddes ur kärleken till Sverige. Vi vill att alla som lever i Sverige ska vara deltagande i samhällslivet. Därför jobbar vi för att starka sociala innovationer ska bli till nationella lösningar.

VÄLKOMMEN TILL INKLUDERA

Inkludera föddes ur kärleken till Sverige. Vi vill att alla som lever i Sverige ska vara deltagande i samhällslivet. Därför jobbar vi för att starka sociala innovationer ska bli till nationella lösningar.

Lyktstolpen

NYA IDÉER BLIR TILL NATIONELLA LÖSNINGAR

Inkludera hjälper organisationerna att växa och nå fler individer i sina målgrupper. Det gör vi genom att utöka samarbeten med offentlig sektor, samt genom att säkra privat finansiering. Sedan starten 2013 har vi ingått mer än 1 000 avtal med 114 av Sveriges kommuner. Läs mer om hur vi jobbar här »

NYA IDÉER BLIR TILL NATIONELLA LÖSNINGAR

Inkludera hjälper organisationerna att växa och nå fler individer i sina målgrupper. Det gör vi genom att utöka samarbeten med offentlig sektor, samt genom att säkra privat finansiering. Läs mer om hur vi jobbar här »

VÅRA ENTREPRENÖRER

Våra utvalda sociala entreprenörer är personer som utvecklat nya sätt att inkludera människor som riskerar utanförskap, och som gör det utan privat vinstintresse. Lösningarna skapas på gräsrotsnivå och baseras på stor erfarenhet av målgruppens situation. Därför skapar de starka resultat! Läs mer om våra entreprenörer här »

VÅRA ENTREPRENÖRER

Våra utvalda sociala entreprenörer är personer som utvecklat nya sätt att inkludera människor som riskerar utanförskap, och som gör det utan privat vinstintresse. Lösningarna skapas på gräsrotsnivå och baseras på stor erfarenhet av målgruppens situation. Därför skapar de starka resultat! Läs mer om våra entreprenörer här »

VÅRA ENTREPRENÖRER

Våra utvalda sociala entreprenörer är personer som utvecklat nya sätt att inkludera människor som riskerar utanförskap, och som gör det utan privat vinstintresse. Lösningarna skapas på gräsrotsnivå och baseras på stor erfarenhet av målgruppens situation. Därför skapar de starka resultat! Läs mer om våra entreprenörer här »

INKLUDERAGUIDEN

I Inkluderaguiden delar vi med oss av inspiration, erfarenheter och kunskap om hur man skapar samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. Du hittar Inkluderaguiden här »

SENASTE NYTT

I vårt nyhetsflöde får du följa vårt förändringsarbete och ta del av starka historier från våra samarbetsorganisationer. Läs mer om vad som är på gång nu »

SENASTE NYTT

I vårt nyhetsflöde får du följa vårt förändringsarbete och ta del av starka historier från våra samarbetsorganisationer. Läs mer om vad som är på gång nu »

VI SKAPAR ETT RIKARE SVERIGE

Våra verksamheter ger individer motivation, kraft och verktyg att själva motverka ett utanförskap. Det vet vi, eftersom vi följer målgruppens utveckling över tid. Samtidigt jobbar organisationerna med fler och fler personer, på alltfler orter i Sverige. Så skapar vi tillsammans ett rikare Sverige.
Läs mer om Inkluderaeffekten här »

VI SKAPAR ETT RIKARE SVERIGE

Våra verksamheter ger individer motivation, kraft och verktyg att själva motverka ett utanförskap. Det vet vi, eftersom vi följer målgruppens utveckling över tid. Samtidigt jobbar organisationerna med fler och fler personer, på alltfler orter i Sverige. Så skapar vi tillsammans ett rikare Sverige.
Läs mer om Inkluderaeffekten här »

VI SKAPAR ETT RIKARE SVERIGE

Våra verksamheter ger individer motivation, kraft och verktyg att själva motverka ett utanförskap. Det vet vi, eftersom vi följer målgruppens utveckling över tid. Samtidigt jobbar organisationerna med fler och fler personer, på alltfler orter i Sverige. Så skapar vi tillsammans ett rikare Sverige.
Läs mer om Inkluderaeffekten här »