Vi rekryterar! Vill du jobba med starka sociala entreprenörer med innovativa lösningar på utanförskap och stödja deras tillväxt? I rollen som Junior Strategic Change Manager arbetar du tillsammans med våra sociala entreprenörer för att bygga starka organisationer. Vi driver ett strategiskt utvecklingsarbete, samtidigt som vi jobbar mycket nära våra organisationer med att förverkliga mål och vision. Läs mer här.