Passalen, Inkludera

Skapar ett aktivt och meningsfullt liv för unga med funktionsvariation.

GER UNGA MÖJLIGHET ATT GÖRA DET DE SJÄLVA VILL

Passalen verkar för ett samhälle där unga, oavsett funktionsvariation, har förutsättningar att skapa ett aktivt och meningsfullt liv. Genom att skapa mötesplatser och aktiviteter ute i det öppna samhället fokuserar man på ungdomarnas möjligheter istället för på deras diagnos.

 

”Passalen är ett ställe för alla, där man är den du är. Här får man ha en massa kul och göra saker man tycker om. På Passalens aktiviteter har jag fått lära känna och bli kompis med de mest fantastiska människor.”

De barn och unga som deltar i aktiviteterna får stärkt tilltro till sin egen förmåga och blir självständiga individer. Målet är att de ska förstå och hantera sociala normer utifrån egna förutsättningar, och skapa sociala relationer utifrån intressen. Passalen vill att alla ska våga drömma och känna att de kan påverka sin framtid.

 

”Innan Passalen hade jag inget att göra överhuvudtaget. Nu kommer jag och sjunger för att bli supersupersuperbra.”