Verkar för ett samhälle där barn växer upp med förutsättningar att klara skolan, tro på sin egen förmåga och känna att de kan forma sin egen framtid

RESULTATFOKUSERAD LÄXHJÄLP I SOCIOEKONOMISKT UTSATTA OMRÅDEN

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett läxhjälpsprogram där det behövs som mest, för elever som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Genom det kontinuerliga mötet med Läxhjälpens arvoderade universitets- och högskolestudenter får eleverna hjälp med studierna och samtidigt en positiv förebild och mentor.

Läxhjälpen arbetar strukturerat och långsiktigt; varje elev får gratis hjälp med läxorna sex timmar i veckan under ett läsår. Genom att upprätta kontrakt och studieplan med eleverna ställs krav och förväntningar. Målet är tydligt: Betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet.

“Det bästa med Läxhjälpen är att läxhjälparna alltid har stått upp för mig och visat en god väg till framtiden. Och framför allt så har jag fått mycket inspiration av dem och det hjälper mig med mina studier.”

83% av Läxhjälpens elever går vidare till gymnasiets nationella program

90% av Läxhjälpens elever får ökad lust att studera vidare