Verkar för ett samhälle där barn växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential

RESULTATFOKUSERAD LÄXHJÄLP I SOCIOEKONOMISKT UTSATTA OMRÅDEN

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett läxhjälpsprogram för högstadieelever som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Genom det kontinuerliga mötet med Läxhjälpens arvoderade universitets- och högskolestudenter får eleverna hjälp med studierna och samtidigt en positiv förebild och mentor.

Läxhjälpen arbetar strukturerat och långsiktigt; varje elev får hjälp med läxorna sex timmar i veckan under ett läsår. Genom att upprätta kontrakt och studieplan med eleverna ställs krav och förväntningar. Målet är tydligt: Betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet.

 

 

 

83% av Läxhjälpens elever går vidare till gymnasiets nationella program

 

 

 

90% av Läxhjälpens elever får ökad lust att studera vidare