Skapar integration på individnivå och suddar ut gränserna mellan etablerade och nya svenskar.

SUDDAR UT GRÄNSERNA MELLAN NYA OCH
ETABLERADE SVENSKAR

Kompis Sverige är en kompisförmedling som matchar ihop nya och etablerade svenskar. Syftet är att skapa nya kompisrelationer i ett samhälle där det kan vara svårt att lära känna varandra på ett jämlikt och naturligt sätt. De nya svenskarna vill många gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur.

Med djupintervjuer och digitala anmälningsformulär som verktyg matchar Kompis Sverige ihop etablerade och nya svenskar. Matchningsmetoden utgår från intressen, yrke, livssituation och ålder och är viktig för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början. Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där gränserna mellan etablerade och nya svenskar suddas ut.

EFFEKTMÄTNING GENOM SJÄLVSKATTNING

Antal timmar svenska nya svenskar pratar i veckan på fritiden
(median)

Andel etablerade svenskar som har varit hemma hos en ny svensk