Kompis Sverige, Inkludera

Skapar möten mellan nya och etablerade svenskar och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra.

SUDDAR UT GRÄNSERNA MELLAN NYA OCH
ETABLERADE SVENSKAR

Kompis Sverige är en kompisförmedling som matchar ihop nya och etablerade svenskar. Syftet är att skapa nya kompisrelationer i ett samhälle där det kan vara svårt att lära känna varandra på ett jämlikt och naturligt sätt. De nya svenskarna vill många gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur.

Kompis Sverige har utvecklat en digital matchningsverkyg som på ett effektivt sätt matchar ihop etablerade och nya svenskar över hela landet. Matchningsmetoden utgår från intressen, yrke, livssituation och ålder och är viktig för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början. Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där alla deltar på samma villkor och känner tillit till varandra.

”När jag träffade min kompis via Kompis Sverige hade jag redan bott här i 3 år. Och det var min första svenska kompis! Kompis Sverige har betytt mycket för mig för att jag blev medveten om att svenska samhället inte är olikt det samhället jag kommer ifrån och det fick mig att känna mig mer hemma här i Sverige!”

EFFEKTMÄTNING GENOM SJÄLVSKATTNING

Antal timmar nya svenskar pratar
svenska på fritiden varje vecka

Andel etablerade svenskar som har minst en kompis som är ny i Sverige