Verkar för ett samhälle där alla barn har rätt till sin barndom.

HOS MASKROSBARN FÅR BARN LÅNGSIKTIGT STÖD, GEMENSKAP OCH MÖJLIGHET ATT FÖRÄNDRA SITT EGET LIV

500 000 barn i Sverige har en förälder med ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Samhället ger inte barnen det stöd de behöver och har rätt till. Hos Maskrosbarn möts de av ledare som de kan identifiera sig med, och som delar deras erfarenheter. Det är en förutsättning för att kunna bygga förtroende och mottaglighet. Ledarna arbetar efter Maskrosbarns modell och ungdomarnas utveckling utvärderas regelbundet.

Stödet anpassas efter varje individs behov och man erbjuder bland annat lägerverksamhet, coachprogram och stödsamtal. Genom kontinuerliga aktiviteter och kontakt med Maskrosbarn under sex år får ungdomarna en långsiktig trygghet, något som ingen samhällsinstans för tillfället erbjuder. I tillägg till stödarbetet arbetar Maskrosbarn även tillsammans med barn för att föra fram deras perspektiv gentemot myndigheter och beslutsfattare.

”Hos Maskrosbarn fick jag en tillhörighet, något jag inte riktigt haft innan. Utan Maskrosbarn så vet jag inte hur mitt liv hade sett ut. Det är en organisation som är en stor del av mig och min personliga utveckling.”

EFFEKTMÄTNING GENOM SJÄLVSKATTNING

”När jag mår dåligt så söker jag upp och tar emot hjälp”

”Jag tror att mitt liv kommer bli bättre i framtiden”