Vill att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.

HJÄLPER UNGDOMAR ATT BRYTA SITT SOCIALA ARV
OCH FORMA SIN FRAMTID

Barn och unga som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa behöver kontinuerligt och intensivt stöd för att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid. Hos Maskrosbarn möts de av ledare som de kan identifiera sig med. Det är en förutsättning för att kunna bygga förtroende och mottaglighet. Ledarna arbetar efter Maskrosbarns modell och ungdomarnas utveckling utvärderas regelbundet.

Stödet anpassas efter varje individs behov och man erbjuder bland annat lägerverksamhet, coachprogram och Barnombud. Genom kontinuerliga aktiviteter och kontakt med Maskrosbarn under sex år får ungdomarna en långsiktig trygghet, något som ingen samhällsinstans för tillfället erbjuder. I tillägg till stödarbetet arbetar Maskrosbarn även med att föra fram barns perspektiv gentemot myndigheter och beslutsfattare.

EFFEKTMÄTNING GENOM SJÄLVSKATTNING

”När jag mår dåligt så söker jag upp och tar emot hjälp”

”Jag tror att mitt liv kommer bli bättre i framtiden”