Josefine UpplingStyrelseledamot

  UTBILDNING

  Uppsala Universitet

  ERFARENHET

  Ratos (Kommunikations- och hållbarhetschef)

  Swedbank och Swedbank Robur (Chef Public Affairs och Chef Press Office)

  Mäklarsamfundet (Analys – och kommunikationschef)