Anna NelsonStrategisk utveckling

    UTBILDNING

    Handelshögskolan i Stockholm (BSc & MSc)
    Sida Minor Field Study om kvinnligt entreprenörskap i Kenya (Masteruppsats)

    ERFARENHET

    Simon-Kucher & Partners (Konsult)