TRIS

TRIS står för ”Tjejers Rätt i Samhället” och verkar för ett integrerat och jämställt Sverige fritt från hedersnormer, begränsningar, förtryck och våld. TRIS arbetar dels förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck, men erbjuder även akutstöd för både för hjälpsökande och yrkesverksamma.

 

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få rätt hjälp av samhället. Det gör de genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör alla barns rättigheter.

 

Processkedjan

Process Kedjan vänder sig till unga som lever med missbruk, kriminalitet och i utanförskap. De stöttar med motivation, kraft och kunskap att bygga ett liv fritt från kriminalitet och droger, och ger deltagarna verktyg att forma sin egen framtid och ett liv i frihet.

 

Gatans Lag

Gatans Lag FF är en idrottsförening som vänder sig till människor som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Genom träning och gemenskap vill de skapa motivation och kraft hos deltagarna att själva förändra sin livssituation.

 

Barn till ensamma mammor

Barn till ensamma mammor jobbar för att alla barn ska ha rätt till delaktighet, skratt, upplevelser och att bli sedda. De erbjuder därför kostnadsfria fritidsaktiviteter, utbildningar och stöd till mammor och barn som lever i ekonomisk eller social utsatthet

som önskar få extra stöd, gemenskap och ett sammanhang.

 

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. De

erbjuder social omsorg, utbildning och arbetsintegrationför att hjälpa de mest utsatta i samhället.

 

Invitationsdepartementet

Invitationsdepartementet sammanförde människor som ville bli bättre på svenska med människor som pratade flytande svenska, över en hemlagad middag. År 2020 slogs de ihop med Kompisbyrån och bildade ”Nya Kompisbyrån”.