Arbetar för ett integrerat och jämställt Sverige fritt från hedersnormer, begränsningar, förtryck och våld

FÖR RÄTTEN TILL ETT SJÄLVVALT OCH SJÄLVSTÄNDIGT LIV

TRIS verkar för ett integrerat och jämställt Sverige fritt från hedersnormer, begränsningar, förtryck och våld där individer, barn som vuxna, utifrån egen kapacitet och förmåga kan välja sitt eget liv och sin egen framtid. TRIS erbjuder en trygg arena fri från hedersnormer och begränsningar och tillgängliggör verktyg som möjliggör självvalda erfarenheter och en egen plattform i samhället. TRIS arbetar förebyggande, akut och med utbildande insatser.

Inom den förebyggande verksamheten anordnas läxhjälp med träffpunkt, kulturaktiviteter, simskola och idrottsaktiviteter. Inom den akuta verksamheten erbjuds akut skydd för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck samt en nationell stödlinje till yrkesverksamma och de som utsätts. Inom metod- och utbildningsverksamheten erbjuder TRIS myndigheter, organisationer och andra aktörer utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck.

”Jag kom till TRIS för två år sedan. Jag kunde inte svenska, gick inte i skolan, hade inget jobb och mådde dåligt. Idag har jag allt jag behöver: skola, jobb, bostad och pojkvän. Jag bryr mig inte så mycket om att jag inte har kontakt med min familj. TRIS är som min familj. Jag är inte ensam. Jag är fri. Jag bestämmer själv. Jag lever livet som jag vill, inte som andra vill.”