Ger stöd för att kunna förändra liv

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE – FÖR ALLA

Inkludera samarbetar med Stockholms Stadsmissions akutboende, stödboende och Bostad Först för vuxna hemlösa och missbrukare. Vägledarna arbetar för att deltagaren ska erövra den insikt, kraft och det mod som behövs för att

de ska förändra sitt liv i den riktning de själva valt. Deltagarna får därför boende och stöd enligt en metod som bygger på att se människan utifrån hennes förutsättningar, ge akut stöd och verka för långsiktig förändring.

”De timmar man kommer ut från boendet är roliga och viktiga. Nu när man inte längre håller på med droger behöver man komma ut och hitta på mycket mer. Åka och fiska, gå och träna. Sådana aktiviteter gör att man håller sig borta från drogerna.”