Processkedjan

Stöttar unga kriminella till ett liv fritt från kriminalitet och droger.

FÅR UNGA ATT SE ALTERNATIV TILL KRIMINALITET

Genom Process Kedjan får unga kriminella (15–29 år) som sitter i arresten eller häktet en personlig coach, med egen erfarenhet av kriminalitet och missbruk. Process Kedjan arbetar för att dessa ungdomar ska få hopp och framtidstro, fatta sunda beslut och skapa sunda relationer. Coachen blir en varaktig stödperson genom hela processen, från polisingripande till frigivning. Genom sitt arbete vill Process Kedjan bidra till att minska återfallsrisken bland unga kriminella, då ca 50 procent av de ungdomar som blir frisläppta från SiS ungdomshem återfaller och lagförs.

Process Kedjan driver även motivationsgrupper för ungdomar i häkte eller på institution. Coachen vägleder grupperna och får ungdomarna att öppna upp sig och lära från varandra. För ungdomar i riskzon genomförs också ett förändringsprogram för att öka kunskapen om konsekvenserna av kriminalitet och droger.

EFFEKTMÄTNING GENOM SJÄLVSKATTNING

”Jag har en/flera förebilder som lever ett liv utan kriminalitet som jag ser upp till”

”Jag deltar inte i samtal om kriminalitet”