Verkar för ett inkluderande Sverige där främlingar blir middagssällskap

MIDDAGAR FÖR FLER PERSPEKTIV

Invitationsdepartementet verkar för ett inkluderande Sverige där främlingar blir middagsgäster. Idén är att människor som kommer till Sverige och studerar svenska blir hembjudna på middag till etablerade svenskar eller tvärtom, att etablerade svenskar blir hembjudna till nya svenskar.  Genom att driva en middagsförmedling bidrar

Invitationsdepartementet till möten, måltider och samtal i vardagen mellan grupper som annars inte skulle träffats. Målsättningen är att skapa förtroende i stället för fördomar om varandra. Och att verka för ett samhälle där man förekommer utanförskap och främlingsfientlighet genom att vara välkomnande och inkluderande.

ETABLERADE SVENSKAR

NYA SVENSKAR

67% av de som har blivit bortbjudna är hemma hos någon i aktuell stadsdel för första gången

98% har lärt sig mer om det svenska samhället