Får unga att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter

STÄRKER BARNS SJÄLVFÖRTROENDE OCH SJÄLVKÄNSLA

Idrott utan gränser (IUG) introducerar, i samarbete med lokala idrottsföreningar, fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. På så sätt får de barn och ungdomar att våga prova på olika idrotter som kan locka dem till en meningsfull fritid. Ledarna för aktiviteterna har alla en liknande bakgrund som barnen de möter, vilket gör att de lyckas skapa relationer och driva en positiv utveckling.

Ledarna arbetar efter IUG–metoden, som de alla utbildas i. Den bygger på att se, förstå och berömma barnen för att få dem att växa som individer. Med ökad tro på sin förmåga får barnen en mer positiv framtidstro. Ledarna blir också viktiga förebilder som visar att det faktiskt går att ”bli något” trots att man kommer från en bakgrund med begränsade möjligheter.

EFFEKTMÄTNING GENOM SJÄLVSKATTNING

”Vågar berätta om sin situation och sina problem t.ex. att man mobbas i skolan”

”Vågar säga ifrån när andra är elaka/retas”