Idrott utan gränser, Inkludera

Får unga att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter

STÄRKER BARNS SJÄLVFÖRTROENDE OCH SJÄLVKÄNSLA

Idrott utan Gränser (IUG) arbetar för att fler barn och unga ska bli sedda och bekräftade genom att introducera meningsfulla aktiviteter på idrottslektioner, raster, efter skolan och på lov. Genom att verksamheten till stor del bedrivs på skoltid, når de ut till alla barn och inte bara de mest motiverade, eller som har förutsättningar hemifrån.  IUG-metoden bygger på att trovärdiga förebilder som är duktiga på sin sport ser, berömmer och bekräftar varje barn och inspirerar dem till att prova på aktiviteter. Ledarna blir också viktiga förebilder som visar att det faktiskt går att ”bli något”.

 

”IUG behövs för att man får lära sig nya saker och testa på exempelvis brottning och parkour. Jag har tyckt bäst om brottning för att man får använda både hjärna och muskler”

Genom att barnen vågar delta aktivt, vågar misslyckas och skapar sociala relationer, stärks deras självkänsla och självförtroende. Barn med gott självförtroende som tror på sin förmåga, presterar också bättre i skolan. På så sätt bidrar IUG:s arbete till att förbättra barnens skolresultat och därmed deras möjligheter för framtiden. Effektmätning har visat att IUGs arbete ger resultat: utöver att de stärker barnens självförtroende och självkänsla klarar fler barn skolan och når gymnasiebehörighet. Effekten är som störst på utsatta skolor med låga skolresultat och där behovet av goda förebilder är särskilt stort.

 

”IUGs ledare är lätta att prata med om man har ett problem eftersom de har varit med om samma saker. De är snälla, skämtar, men har ändå disciplin på klassen”

EFFEKTMÄTNING GENOM SJÄLVSKATTNING

”Vågar berätta om sin situation och sina problem t.ex. att man mobbas i skolan”

”Vågar säga ifrån när andra är elaka/retas”