Changers Hub, Inkludera

Changers Hub, logga
Skapar positiva mötesplatser och tillgängliggör verktyg för att unga vuxna ska kunna påverka sin framtid och nå framgång

FÖR ATT ALLA UNGA SKA KUNNA FÖRVERKLIGA SIG SJÄLVA – OAVSETT STARTSTRÄCKA

Changers Hub skapar hubbar för unga i utsatta områden. Hubben är en positiv mötesplats där unga får tillgång till verktyg som gör att de kan påverka sina liv och förverkliga sig själva. Målet är att förändra bilden av framgång för unga i orten, samt påverka ungdomarna till konstruktiva vägval för framtiden.

Changers Hub använder sig av lokalt förankrade förebilder för att nå ut och påverka mindre motiverade ungdomar i närområdet. Genom positivt grupptryck vill de skapa en snöbollseffekt som leder till att fler ungdomar i närområdet blir motiverade.

”Efter Changers Hub är jag mer medveten om hur jag ska gå tillväga när jag vill få saker att hända. De visade mig att ingen idé är en dålig idé. Jag är numera en doer”