Barnrättsbyrån, Inkludera

Kämpar för barn och ungas rättigheter och för att deras röster ska höras

FÖR ATT ALLA BARN OCH UNGA SKA FÅ SINA RÄTTIGHETER TILLGODOSEDDA

Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga, och erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter. De som vänder sig till Barnrättsbyrån är ofta samhällets mest utsatta –barn på institution, barn på flykt eller barn i hemlöshet. Barnrättsbyrån lyssnar, formulerar tillsammans med barnen ett uppdrag och agerar sedan utefter det.

Genom att informera om barnets rättigheter, förklara beslut och ta kontakt med myndigheter verkar Barnrättsbyrån för att alla barn ska få tillgång till sina rättigheter och ökat hopp om samhällets resurser. Barnrättsbyrån bedriver även ett viktigt påverkansarbete gentemot myndigheter och beslutsfattare, för att föra fram barnperspektivet och driva systemförändring.

 

 

”De har förändrat mitt liv i psykisk bemärkelse. Tack vare Barnrättsbyrån orkar jag träna och gå i skolan. De lyssnade på mig, de såg mig”
”Barnrättsbyrån fyller en stor funktion mellan individ och samhälle. Man måste ha Barnrättsbyrån i ryggen, de är tyngre och de behövs.”